Spirit Week, Monday-Friday, October 27-31

A.G.B.U. Vatche & Tamar Manoukian High SchoolVideo

Twitter

Facebook

News & Announcements

Կը Յիշեմ եւ կը Պահանջեմ

Կը Յիշեմ եւ կը Պահանջեմ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման ամենամսեայ ձեռնարկներու շարքէն, Հոկտեմբեր 24-ի ատենամարզանքը նուիրուեցաւ ԱՆՄՈՌՈՒԿ ծաղիկին եւ անոր խորհուրդին:
Alumni In Action

Alumni In Action Hagop Kalaidjian giving back to his Alma Mater
Alumni In Action

Alumni In Action Nareg Kourouyan awarded the Cal State D.C. Program Internship
Passing the Torch & Empowering the Youth: A Visit from Dr. Carla Garapedian

Passing the Torch & Empowering the Youth: A Visit from Dr. Carla Garapedian On October 23, 2014 AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School students received a sneak preview from Dr. Carla Garapedian of the USC Shoah Foundation Institute’s Visual History Archive of the eyewitness testimonies of Armenian Genocide survivors by Dr. J. Michael Hagopian.
On October 23, 2014, The Primate Visited AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School

On October 23, 2014, The Primate Visited AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School His Eminence discusses responsibility with our student body during his monthly visitation.
Spartans at the Staples Center & Clippers Game

Spartans at the Staples Center & Clippers Game October 22, 2014 marks one of the most memorable days for AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School Students. MHS Booster Club, chaired by Mrs. Maria Hamparian, and our very own Athletic Director, Coach Mirna hosted an afternoon of fun-filled basketball games at the Staples Arena, lunch at L.A. Live, followed by the Clippers game in the evening.
UC Irvine

UC Irvine On Tuesday, October 21, 2014 the junior class accompanied by the School Counselor Mrs. Stambolyan, Mr. Assilian and Mr. Thacker, traveled to UC Irvine.
Ընդունելութիւն Ի Պատիւ՝ Տնօրէնուհի Դոկտ. Արմինէ Մովսիսյանի

Ընդունելութիւն Ի Պատիւ՝ Տնօրէնուհի Դոկտ. Արմինէ Մովսիսյանի Իր տեսակին մէջ իւրօրինակ եւ յիշարժան երեկոյ մըն էր Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 1-ի հանդիսութիւն-ընդունելութիւնը Փասատինայի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական Վարժարանի շրջափակէն ներս:
Talent Show 2014

Talent Show 2014 On Friday, October 3, 2014, AGBU MHS debuted it's second annual talent show to great success.
Council Member Ara Najarian’s Visit

Council Member Ara Najarian’s Visit The visit of Ara Najarian, the City Council Member of Glendale, was very informative and refreshing.
  Show All »

Calendar

Spirit Week - Character Day

Date: 10/31/2014
Parent-Teacher Conferences - Minimum Day
Date: 11/4/2014, 12 PM 4 PM
Հայրենիքիս Հետ - For you, Armenia

Date: 11/7/2014, 7 PM 10 PM
Location: AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School 2495 East Mountain Street Pasadena, CA 91104
No School - Veterans' Day
Date: 11/10/2014
PSG's Annual Holiday Luncheon

Date: 11/15/2014, 11 AM 3 PM
Location: Brandview Ballroom 111 East Harvard Street Glendale, CA 91205
Thanksgiving Luncheon
Date: 11/25/2014, 12:30 PM 1:30 PM
Location: The Hall
No School - Thanksgiving Holiday
Date: 11/26/2014
No School - Thanksgiving Holiday
Date: 11/27/2014
No School - Thanksgiving Holiday
Date: 11/28/2014
VPA Showcase
Date: 12/5/2014, 6:30 PM 8:30 PM

Bulletin Board

October 2014 Newsletter
Academic Calendar 2014-2015
Emergency Information and Emergency Release Form
Emergency Kit
Book List 2014-2015
  Show All »