Talent Show, Friday, October 3, 6:30 PM

A.G.B.U. Vatche & Tamar Manoukian High SchoolVideo

Twitter

Facebook

News & Announcements

AGBU MHS on ARTN Morning at Shant

AGBU MHS on ARTN Morning at Shant The video clip is now available on YouTube.
Back to School Night, AP Informational Meeting & Parent Mixer

Back to School Night, AP Informational Meeting & Parent Mixer Back to School Night & the Parent Mixer held on Thursday, August 28, 2014, was a major success!
Breaking News
ARTN Recording on Campus August 28, 2014: Wear Formal Uniform
Armenian Genocide Centennial

Armenian Genocide Centennial Վարժարանիս Հայագիտական բաժինը ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով որդեգրեց յատուկ ծրագիր մը, որուն նպատակն է 100-ամեակի յիշատակումը կատարել ամբողջ տարուան ընթացքին:
Spartans Rise Up To The ALS Challenge

Spartans Rise Up To The ALS Challenge In the spirit of raising awareness in our community, we coordinated the ALS challenge on our campus on Friday, August 22nd at 3:33 pm, to join the thousands worldwide who want to make a difference. The purpose of this challenge is to raise awareness about Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).
New 2014-2015 Academic Year

New 2014-2015 Academic Year The 2014-2015 academic year officially began on Tuesday, August 12, 2014 for AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School. The opening ceremonies took place in the Hall, students, parents, teachers, alumni and community members present ready to ring in the new year.
New Student Breakfast

New Student Breakfast On Thursday, August 7 the senior class organized and hosted a New Student Breakfast at AGBU MHS.
Հայաստան 2014

Հայաստան 2014
Summer 2014 Newsletter
Click on the attachment below for the Summer 2014 Newsletter
Պտոյտ Մը Հայ Քնարերգութեան Մէջ

Պտոյտ Մը Հայ Քնարերգութեան Մէջ 21 Մայիս 2014, Չորեքշաբթի գիշեր տեղի ունեցաւ հայ բանաստեղծութեան ընտիր գործերուն նուիրուած արտասանութիւններու ընտանեկան ջերմ երեկոյ մը՝ «Պտոյտ Մը Հայ Քնարերգութեան Մէջ»:
  Show All »

Calendar

Talent Show Auditions

Date: 9/11/2014, 3:10 PM 4 PM
Location: Room 111
Armenia Trip Informational Meeting
Date: 9/11/2014, 3:30 PM 4 PM
Talent Show Auditions

Date: 9/12/2014, 3:10 PM 4 PM
Location: Room 111
No School, Armenian Independence Day
Date: 9/22/2014
Talent Show
Date: 10/3/2014, 6:30 PM 8 PM
Booster Club Breakfast
Date: 10/5/2014, 10 AM 1 PM
Last Day of First Quarter
Date: 10/10/2014, 3 PM 4 PM
Pupil Free Day – All Day Faculty Workshop
Date: 10/13/2014
First Day of Second Quarter
Date: 10/14/2014
Parent-Teacher Conferences - Minimum Day
Date: 11/4/2014, 12 PM 4 PM

Bulletin Board

August 2014 Newsletter
Academic Calendar 2014-2015
Summer 2014 Reading
Emergency Information and Emergency Release Form
Emergency Kit
  Show All »