A.G.B.U. Vatche & Tamar Manoukian High School

A.G.B.U. Vatche & Tamar Manoukian High School

A Decade of Triumph

Class of 2017 at Sardarabad
Class of 2016 with the School Board

Class of 2017 at Dzidzernagapert

Class of 2017 at AGBU Yerevan

Class of 2016 with the School Staff

Student Council 2016-2017

Cyber Security Camp Participants with their Certificates

Cyber Security Camp

Awareness Week, Monday-Friday, October 24-28

Video

Twitter

Facebook

News & Announcements

Seeing Is Learning

The 10th grade Armenian honors class has seen the Taniel Varoujan first editions in their classroom, a first-hand experience in Armenian literary history.

9րդ Դասարանը Վայելեց Հայկական Թատրոն

Սեպտեմբեր 30, 2016, Ուրբաթ օր, իններորդ դասարանի աշակերտները վայելեցին հայկական բեմադրութիւն մը: Անոնք Հոլիվուտ քաղաքի Պարնստալ սրահի մէջ դիտեցին Համազգային Թատերական Միաւորի կողմէ ներկայացուած «Ծաղկամանի Գաղտնիքը» մանկապատանեկան երգախառն թատերախաղը:

«Հայաստանը եւ 21րդ Դարու Արհեստավարժութիւնը» Դասախօսութիւն՝ Արմանտ Երջանեանի Կողմէ

Մեր վարժարանի շնորհալի շրջանաւարտ, ՀԲԸՄի սկաուտ-խմբապետ Արմանտ Երջանեանը 15-16 Սեպտեմբեր 2016 թուականներուն դասախօսեց աւատրական դասարաններուն, նիւթ ունենալով՝ «Հայաստանը եւ 21րդ Դարու Արհեստավարժութիւնը»:

«Իս Ջիր Կ'իւզիմ» (*) Մուսա Լերան Բարբառը Հնչեց Դասարանի Մէջ

16 Սեպտեմբեր 2016, Ուրբաթ օր, 9րդ դասարանի յառաջադէմ խումբը աւարտեց հայերէնի զարգացման երեք շրջաններուն նուիրուած միամսեայ ուսումնասիրութիւնը, V-րդ դար - Ոսկեդարը եւ Գրաբարը, XII-րդ դար - Կիլիկեան Հայաստանը եւ Ռամկօրէնը, XIX-րդ դար - Զարթօնքը եւ Աշխարհաբարը, որուն եզրափակիչ նիւթն էր հայերէնի կենդանի բարբառները:

9th Grade Leadership Workshop

On Tuesday September 13th, 27 young Spartans participated in a team building workshop that focused on leadership and communication.

A Shift in Classroom Design Philosophy

At AGBU V&T MHS everything starts with the student. To better students' overall experience we have piloted a program to begin a fundamental shift in classroom design philosophy by creating dynamic learning environments.

Show All »