A.G.B.U. Vatche & Tamar Manoukian High School

A.G.B.U. Vatche & Tamar Manoukian High School

A Decade of Triumph

Sports Award Night, Thursday, May 12, 6:00 PM

Video

Twitter

Facebook

News & Announcements

Ես Ալ Արարատ Ելլել Կ'ուզեմ

Չորեքշաբթի, 20 Ապրիլ 2016 թուականին լեռնագնաց Վաչէ Ալեքսանեանը վարժարանս այցելեց եւ ցոյց տուաւ Արարատի նուաճման իր նորագոյն տեսանիւթը:

Հայ Թատրոն 16 - Մեռնիլը Որքան Դժուար Է

ՀԲԸՄ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան երկրորդական վարժարանի «Հայ Թատրոն 16» դասարանի աշակերտները Մարտ ամսուան 16-ին եւ 17-ին բեմ բարձրացուցին Մուշեղ Իշխանի «Մեռնիլը Որքան Դժուար Է» թատերախաղը:

Discoveries Made At the Speed of 33 1/3 Rpm

On Wednesday, April 6th, the LA Discovery club embarked on its newest journey- the world of vinyl records! Our young “discoverers”, led by the club’s advisor Baron Daduryan, visited two vintage-retro music stores in the heart of Monrovia.

Career Fair

On Friday, April 8, 2016 various professionals in Arts & Entertainment, Business, Community Service, Finance, Health Care, Law as well as Science and Technology took time out of their afternoon off to share their diverse array of professions and career paths with our high school students at the Annual AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School Career Fair.

Ronald McDonald House Charities: Walk for Kids

On Sunday, April 3, the members of the AGBU Manoukian High School’s National Honor Society had the pleasure of volunteering with the Ronald McDonald House Charities in a 2.3-mile walk intended to raise money for families with very ill children.

Geometry Project

Students calculate the height of immeasurably high objects by taking advantage of trigonometry.

10th Anniversary Gala

On Saturday, March 12th, 2016, A.G.B.U. Vatche and Tamar Manoukian High School held its 10th Anniversary Gala at Palladio Banquet Hall where they welcomed over 300 guests!

Show All »

Calendar

Sports Award Night
Date: 5/12/2016, 6 PM 9 PM
Varsity VS Alumni Game
Date: 5/19/2016, 3 PM 6 PM
Grad Night
Date: 5/20/2016
Final Exams, Minimum Days
Date: 5/25/2016, 8:45 AM 12:30 PM
Final Exams, Minimum Days
Date: 5/26/2016, 8:45 AM 12:30 PM
Final Exams, Minimum Days
Date: 5/27/2016, 8:45 AM 12:30 PM
Senior Commencement Exercises
Date: 6/4/2016, 3 PM 6 PM

Bulletin Board

May 2016 Newsletter
2016-2017 Academic Calendar
Final Exam Schedule
AP Schedule
Yearbook Sponsorship Letter and Stub
  Show All »