AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Chipotle Fundraiser, Tuesday, March 20, 5:00-9:00 PM

Latest News

Observance of National Walkout Day at AGBU MHS

On 14 March 2018, AGBU MHS Spartans stood in solidarity with Marjory Stoneman Douglas High School students, joining the National Walkout Day to memorialize the seventeen lives lost in that school’s shooting massacre and to demand change in regards to gun control.
Observance of National Walkout Day at AGBU MHS Featured Photo

Basketball All-Star Game

Our Spartan boys and girls wrapped up another successful season with the annual Omega League All-Star game this past Saturday.
Basketball All-Star Game Featured Photo

ՀԲԸՄ-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Վարժարանի «Հայ Թատրոն» Դասարանի Գերազանց Ներկայացումը

ՀԲԸՄ-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական վարժարանի «Հայ Թատրոն» 2018-ի ընտրովի դասարանի աշակերտները Մարտ 8-ին եւ 9-ին հանրութեան ներկայացաւ Լիբանանահայ դերասան ու բեմադրիչ՝ Վաչէ Ատրունիի «Խնձորի Բուրմունքը» թատերավէպով։
ՀԲԸՄ-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Վարժարանի «Հայ Թատրոն» Դասարանի Գերազանց Ներկայացումը Featured Photo

Guest Brewer Reveals Exotic Teas

On Thursday, February 22nd, AGBU’s Camellia Sinensis* – the Mr. Daduryan’s popular Tea Club – experienced one of its most aromatic of days.
Guest Brewer Reveals Exotic Teas Featured Photo

Upcoming Events

Prom 2018

Time: 6:30 PM – 10:30 PM
Location: 3439 Via Oporto, Newport Beach, CA 92663
Apr 7

Social Hub