AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Last Bell, Վերջին Զանգ, Friday, May 18, 12:30 PM

Latest News

Մեր Աշակերտները Համբարձումը Տօնեցին

Հինգշաբթի օր, 10 Մայիս 2018, 10-րդ եւ 9-րդ դասարաններէն ներս տօնակատարութիւն էր: Մեր աշակերտները դասարաններէն ներս երգով եւ վիճակ քաշելով նշեցին Համբարձման տօնը:
Մեր Աշակերտները Համբարձումը Տօնեցին Featured Photo

Biome Project

Honors Biology students created a model of the different types of biome in Ms. Juliano’s class.
Biome Project Featured Photo

We Discovered the Best Place to Watch the Full Moon!

Mr. Daduryan’s LA Discovery club went on a hiking trip to the world-famous Griffith Park Observatory on Sunday, April 29th, 2018, evening to discover that the best place to watch the full moon is actually on this hill-top overlooking the City of Angels.
We Discovered the Best Place to Watch the Full Moon! Featured Photo

March for Justice

A group of 40 AGBU MHS students and parents, led by Mr. Daduryan, attended the 103rd year commemorative Armenian Genocide march.
March for Justice Featured Photo

Upcoming Events

Social Hub