AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 25, 7:00 PM

Latest News

Toy Drive

AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School’s Service Club supports the Christmas Toy Drive organized by the Pasadena Armenian Police Advisory Council (PAPAC).
Toy Drive Featured Photo

How Does The Armenian Lyricism Taste?

Mr. Daduryan has told the 9th grade Armenian Honors students that the lyrical poetry is the most “fragrant” part of the Armenian literature. It seems only appropriate that we think of Armenian Romanticism as nothing other than sweet!
How Does The Armenian Lyricism Taste? Featured Photo

Mock Trial

Each year, The Constitutional Rights Foundation creates and produces a new set of Mock Trial materials based on an important issue facing America's youth.
Mock Trial Featured Photo

Սիրուն Երեւան

Անցնող տարիներուն քաղցր աւանդութիւն դարձած է ՀԲԸ Միութեան Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական Վարժարանէն ներս «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի համար աւանդական ընթրիք-հանգանակութիւն կազմակերպել։ Մեկնելով այն հանգամանքէն, որ այս տարի կը լրանայ Երեւան մայրաքաղաքի հիմնադրութեան 2800 ամեակը, համատեղ որոշումովը Վարժարանիս Հայկական Բաժանմունքին եւ Աշակերտական Խորհուրդին, որոշեցուեցաւ սոյն ձեռնարկը ձօնել Երեւանին՝ «Սիրուն Երեւան» խորագրով:
Սիրուն Երեւան Featured Photo

Upcoming Events

Talent Show

Time: 5 PM – 8 PM
Location: AGBU Vatche and Tamar Manoukian PAC, 2495 East Mountain Street, Pasadena, CA 91104
Feb 1

Social Hub