AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Վերջին Զանգ - Last Bell, Wednesday, May 29

Latest News

113th AGBU FOUNDERS DAY

AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School and AGBU Manoogian-Demirdjian Schools came together on Thursday, April 11, 2019 to celebrate the 113th anniversary of the founding of AGBU!
113th AGBU FOUNDERS DAY Featured Photo

English Drama Presents Arsenic & Old Lace

On the weekend of April 5-7, fifteen students in Mrs. Anne Butler-Swiech's English Drama class performed playwright Joseph Kesselring's dark comedy, Arsenic and Old Lace, in the Vatche & Tamar Manoukian Performing Arts Center theatre. The students' months of hard work and after-school rehearsals really paid off, and they were able to bring their hilarious characters to life on stage.
English Drama Presents Arsenic & Old Lace Featured Photo

March for Justice 2019

A group of 25 AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School students and parents, led by the Armenian teacher Mr. Norayr Daduryan, attended the 104th Armenian Genocide commemoration march, on Wednesday, April 24, 2019.
March for Justice 2019 Featured Photo

Ես Ալ Կ'ուզեմ Արարատ Բարձրանալ

Հինգշաբթի օր, 4 Ապրիլ 2019, Հայաստան ճամբորդել պատրաստուող 11րդ դասարանցիներս ապրեցանք «վերելքի օր» մը. մենք վայելեցինք Հայկական Լեռնագնացներու Ընկերակցութեան (ՀԼԸ – AHA) անդամներ Ռոպէրթ Ասարեանի եւ Արթուր Բարսեղեանի հաճելի այցելութիւնը:
Ես Ալ Կ'ուզեմ Արարատ Բարձրանալ Featured Photo

Upcoming Events

Social Hub