AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

Բուն Արարատը Մտքի Մէջ Է

Պօյաճեան սրահը խանդավառ օր մը եւս ապրեցաւ Փետրուար 14, Չորեքշաբթի 2019ին, երբ աշակերտները «Հայաստան..., Հայաստան..., Հայաստան...» գոչելով ներս ընդունեցին աշխարհահռչակ լեռնագնաց Արա Խաչատուրեանը: Ան եկած էր իր միջազգային նորագոյն մարզական արկածախնդրութիւնները աշակերտներուն ներկայացնելու:
 
Յայտագրի սկիզբը հայրենի ուսուցիչ Նորայր Տատուրեանը ներկայացուց յարգելի հիւրը եւ անոր կատարած մարզական նուաճումները, թէ՝ ան մագլցած է աշխարհի բարձրագոյն ութը գագաթները, վազած է Մարսիլիայէն Երեւան, ռահվիրան է Երեւանի մարաթոնին, ելած է Արարատ լեռը ու հոն զետեղած՝ Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի, Ֆրանսայի եւ Լիբանանի դրօշակները:
 
Արա Խաչատրեան իր ելոյթին համար բերած էր երկու վաւերագրական շարժանկար. Էվերեստ լերան նուաճումը եւ Մարսիլիայէն Երեւան կատարած իր վազքը: Վերջինը կոչուած էր «Խաղաղութեան համար»: Աշակերտները մեծ հետաքրքրութեամբ դիտեցին արհեստավարժօրէն պատրաստուած այդ շարժանկարները, որոնք յոյժ ներշնչող էին: Այս ցուցադրութիւններէն ետք հիւր լեռնագնացը տուաւ հետեւեալ պատգամը, թէ պէտք է միշտ աշխատասէր մնալ: Պէտք չէ յոգնիլ եւ ընկրկիլ դժուարութիւններու առջեւ: Բուն յաջողութիւնը մտքի մէջ է: Մարզիկը նախ իր մտքին մէջ կը բարձրանայ Արարատ, ապա լաւ մարզուած մարմինը կը հնազանդի անոր:
 
Աւարտին աշակերտները երգեցին Հայաստանի օրհներգը: