AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
PSG Fundraiser, Friday, October 25, 3:00-10:00 PM

Հայկական Քնարերգութեան Սեղան

Յայտագրին մէջ ներառուած էին խմբային կատարումներ, անհատական արտասանութիւններ եւ ամենէն ուշագրաւը՝ Արամ Խաչատրեանի երաժշտութեան շուրջ պտըտուող դասարանային վալս մը: 23 աշակերտէ կազմուած խումբը ներկայացուց հետեւեալ բանաստեղծներէ ստեղծագործութիւններ. Մ. Մեծարենց, Դ. Վարուժան, Վ. Թէքէեան, Յ. Թումանեան, Ե. Չարենց, Վ. Տէրեան, եւ Ա. Իսահակեան, Ն. Քուչակ: Անոնք երգախառն արտասանութեամբ կատարեցին նաեւ Ռ. Հախվերտեանի «Մեր Սիրոյ Աշունը»-ն: Իսկ երեք զոյգ աշակերտ, սիրահարի դեր կատարելով եւ ջերմագին սիրաբանութեամբ բեմականացուցին Նահապետ Քուչակէ սիրային հինգ քառեակներ: Իսկ այլ զոյց մը ներկայացուց Լ. Շանթի «Հին Աստուածներ» թատերախաղէն վանահօր եւ Մարիամ իշխանուհիին տեսարանը: Աշակերտները իրենց կատարումի ժամանակ յայտարարեցին, թէ ի՛նչ նպատակով կ՛արտասանէին իրենց բաժինը, ուստի՝ «Արկայծ Ճարգ»ը ձօնուած էր հայկական բանակի բոլոր զոհուած զինուորներուն, «Անդաստան»ը հացին, ցորենին, մշակներուն եւ ընտանեկան սրբութիւններուն (այս մէկը կենաց վերցնելով), «Տաղ Հայերէն Լեզուին»ը մեր մայրենիին, իսկ Թումանեանի իմաստասիրական քառեակները բանաստեղծի ծննդեան 150ամեակին: Արտասանութիւններուն ընկերակցեցաւ կենդանի երաժշտութիւն, որ կատարուեցաւ դասարանի տաղանդաւոր աշակերտներուն կողմէ: Անոնք նուագեցին, Տիգրան Մանսուրեանի եւ Առնօ Պապաճանեանի ստեղծագործութիւնները:
 
Յայտագիրը նոյն շաբաթ կատարուեցաւ նաեւ «Արարատ Տուն» ծերանոցի եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան մէջ:
 
Աւարտին դասարանի ուսուցիչ Նորայր Տատուրեանը աւետեց բոլորին, թէ խումբին համար երազ եւ նպատակ դարձած է ամբողջ յայտագիրը կատարել Հայաստանի մէջ, ՀԲԸ Միութեան նորակառյոց շքեղ շէնքի բեմին վրայ, Բարեգործականի Երեւանի գրասենեակի աջակցութեամբ: