AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

ՍԻՐԵԼԻ ՀԱԼԷՊ

Երուսաղէմի ուղղած սաղմոսերգուին այս բառերը՝ որքա՜ն կը պատշաճին այս օրերուն Հալէպին։ Յատկապէս Հայոց Մեծ Եղեռնէն ետք, երբ տասնեակ հազարաւոր հայեր կայք հաստատեցին Հալէպ ու նոր կեանքի արշալոյսով սկսան իրենց կեանքը, Հալէպը դարձաւ ու մնաց սիրելի՛ բոլոր տարագիր հայերուն համար։ Հալէպը առ այսօր սիրելի կը մնայ եւ ողջ հայութեան մտասեւեռումին եւ մտահոգութեան գլխաւոր առանցքը կը հանդիսանայ։ Նոյնիսկ զարմանալի է տեսնել նոր սերունդին մօտ Հալէպին հանդէպ ունեցած հետաքրքրութիւնը եւ տածած սէրը. թէեւ անոնք Հալէպը չեն տեսած, բայց իրենց ծնողներէն ու յատկապէս վերջին տարիներուն թէ՛ լուրերէն եւ թէ՛ վարժարաններու հայ ուսուցիչներէն շատ լսած են Հալէպին մասին։
 
Անցնող տարիներուն քաղցր աւանդութիւն դարձած է ՀԲԸ Միութեան Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական Վարժարանէն ներս Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի համար աւանդական ընթրիք-հանգանակութիւն կազմակերպել։ Նկատի առած Հալէպի շարունակուող տագնապը եւ հրատապ օգնութեան կանչը, համատեղ որոշումովը Վարժարանիս հոգաբարձութեան, տնօրէնուհի՝ դոկտ. Արմինէ Մովսիսեանին եւ Աշակերտական Խորհուրդին, որոշեցուեցաւ այս տարուան «Հայրենիքիս Հետ» ձեռնարկը ձօնել Հալէպին՝ «Սիրելի՛ Հալէպ» ընդհանուր անունին տակ։
 
 
Առ այդ, Հինգշաբթի, 10 Նոյեմբեր 2016-ին, Վարժարանիս «Պoյաճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ընտանեկան հաւաք-ընթրիք, որ համեմուեցաւ աշակերտական գեղարուեստական հարուստ յայտագրով։
 
Պատուոյ հիւրերէ, ծնողներէ եւ ՀԲԸ Միութեան համակիրներէ բաղկացած հոծ բազմութիւնը, խանդավառ մթնոլորտի մէջ նախ վայելեց նոյնինքն դպրոցի աշակերտներուն կողմէ սպասարկուած ճոխ ընթրիքը: Ապա աշակերտները հանդէս եկան արուեստի բաժիններով: Գեղարուեստական բաժնին մէջ ելոյթ ունեցան վարժարանիս աշակերտները՝ խմբային արտասանութեամբ, երգչախումբը՝ խմբավարութեամբ պրն. Պարթեւ Կիւլիւմեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ օրդ. Էլմիրա Սիմոնեանի, եւ պարախումբը՝ առաջնորդութեամբ տիկ. Թագուհի Պէզաթեանի: Երկուքն ալ ունէին հայրենասիրական յայտագիր, առաջին մասը նուիրուած Արցախին, իսկ երկրորդ մասը՝ Հալէպին։
 
 
Վարժարանիս «Հայ Թատրոն» ընտրովի դասարանի դերակատարները, ղեկավարութեամբ օրդ. Լորա Գույումճեանին, ներկայացուցին ամուսնական թեկնածութեան ծիծաղաշարժ տեսարան մը, ինչպէս նաեւ հայկական սովորութիւններով հայ զոյգի մը տղու ընտանիքին հետ ունեցած զաւեշտական հանդիպումը, որոնք երկուքն ալ արժանացան ներկաներու ծափողջոյններուն ու բարձր գնահատանքին:
 
Օրուան սրտի խօսքը փոխանցեց Վարժարանիս աւարտական դասարանի սաներէն Արի Էքմէքճեան։ Արին Հալէպի ծնունդ է եւ իր մանկութիւնն ու պատանեկութիւնը այնտեղ անցուցած է։ Ընդամէնը մի քանի տարի կ’ընէ որ ան իր ծնողաց հետ փոխադրուած է Ամերիկա։ Արին խոր յուզումով եւ զգացումով պատմեց իր անցեալի քաղցր յուշերէն, երազային Հալէպէն, իր դպրոցէն, իր դասընկերներէն, որոնք այսօր ականատեսը կը դառնան իրենց սիրելի Հալէպին քայքայման ու Հալէպահութեան նօսրացման։
 
Ամբողջ յայտագիրը, իր ընդունելութեամբ եւ գեղարուեստական բարձրամակարդակ ներկայացումով՝ հոգեկան խորունկ լիցք եւ մեծ ուրախութիւն պատճառեց բոլոր ներկաներուն, իսկ աշակերտներուն սիրտը պարուրեց խորունկ գիտակցութեամբ՝ հանդէպ ազգային արժէքներուն եւ սրբութիւններուն։
 
 
Ներկաները, արբեցած օրուան խորհուրդով, եւ մեկնելով աշակերտներու ներկայացուցած հայաբոյր յայտագրէն ու անոնց մատուցած բարի ծառայութենէն, իրենց սրտաբուխ նուիրատուութիւններով հարստացուցին օրուան երեկոն։ Յայտնենք, որ անցնող շուրջ մէկ ամսուան ընթացքին, Հայ ուսուցիչներու կոչին ընդառաջելով, Վարժարանիս աշակերտները իրենց առօրեայ ծախսերէն խնայելով՝ կոկիկ գումար մը հաւաքեցին, Հալէպի հայ համայնքի ծով կարիքներուն իրենց համեստ մասնակցութիւնը բերելու համար։
 
Վարձքը կատար մեր սքանչելի աշակերտներուն, կազմակերպիչ ուսուցիչներուն, ձեռնարկի պատասխանատու Օրդ. Լորա Գույումճեանին  եւ ձեռնարկը քաջալերող ներկաներուն։
 
 
Աստուած թող անփորձանք պահէ մեր զոյգ հայրենիքները՝ Հայաստանն ու Արցախը, եւ աւերակներէն ու մոխիրներէն յարութիւն տայ մեր բոլորին սիրելի Հալէպին։