AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

«Դատապարտեալ» Գիրքը Դասարանի Մէջ

Պարոն Նորայր Տատուրեանի 10-րդ դասարանի յառաջադէմ խումբը Յունուար ամսուան ընթացքին կարդաց, վերլուծեց եւ արտասանեց բանաստեղծ Եղիշէ Չարենցի գործերէն ընտրանի մը, ներառեալ՝ «Պատգամ» բանաստեղծութիւնը, -ան՝ որ 1933 թուականին լոյս տեսած էր «Գիրք Ճանապարհի» ժողովածուին մէջ եւ պատճառ եղած էր բանաստեղծի ձերբակալման: Բռնաճնշման այդ օրերուն բանաստեղծի եւ բանաստեղծութեան հետ գիրքն ալ դատապարտուած էր: Հաւաքուեցաւ եւ արգիլուած մնաց մինչեւ 1954 թուականը:
 
Իսկ այս շաբաթ աշակերտները ունեցան պատմական հիւր մը. Պրն. Տատուրեանը իր անձնական գրադարանէն դասարան բերաւ արկածախնդիր «Գիրք Ճանապարհի» ժողովածուի (1933, Երեւան) վերապրած մէկ օրինակը:
 
Աշակերտները ազատօրէն բռնեցին գիրքը, թերթեցին անոր դեղնած էջերը: Անոնք նաեւ սորվեցան, թէ՝ ինչո'ւ կարմիր մելանով տպուած էր անուանաթերթը եւ ի'նչ կը նշանակէր MCMXXXIII նշումը: Ապա գտան «Պատգամ» բանաստեղծութիւնը 269-270-րդ էջերու վրայ:
 
Վերջաւորութեան անոնք նկարուեցան գիրքին հետ: