AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

Տօնեցինք Տեառնընդառաջը

Մեր աւանդական հանդէսը սկսաւ խառոյկը վառելով: Բոլոր աշակերտները հայկական տհոլի եւ զուռնայի տոհմիկ հնչիւններու տակ, շուրջպար պարեցին: Ապա կարգը աւարտականներուն եկաւ, քանզի անոնց վերապահուած էր կրակին վրայէն ցատկելու հաճոյքը: Մեր շրջանաւարտցուները զոյգեր կազմած, երբեմն ալ ուսուցիչներուն թեւը մտած, անցան բոցին վրայէն, յուսալով, որ իրենց մուրազը պիտի կատարուի: Չենք գիտեր, թէ ինչե՜ր մաղթեցին անոնք՝ լաւ համալսարան մտնե՞լ, երջանիկ բոյն կը կազմե՞լ, գործի յաջողութի՞ւն... (Մենք բոլորին կը մաղթենք ամէն ինչի լաւագոյնը):
 
Նշենք, թէ մեր աշակերտութիւնը լաւ զինուած է Տռնդէզ / Տեառնընդառաջի հոգեւոր եւ աւանդական գիտելիքներով: Հանդէսի նախօրեակին դասարաններու մէջ հայերէնի ուսուցիչները պատմական բացատրութիւններ տուած են անոր մասին եւ ցոյց տուած են Հայաստանի զանազան քաղաքներու մէջ (Կապան, Էջմիածին, ելն.) կատարուած ծիսակատարութիւնները: