AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

Հայկական Վարժարաններու Միջ Դպրոցական «Ասմունքի Մրցոյթ»

Մրցոյթին՝ որ տեղի ունեցաւ Շամլեան Ազգային Վարժարանին մէջ, մասնակցեցան Հայկական Վարժարաններու աշակերտները երեք տարբեր մակարդակներով. նախակրթարան, միջնակարգ եւ երկրորդական:
 
Մեր վարժարանին կողմէ մրցոյթին մասնակցեցան երկու տաղանդաւոր աշակերտներ՝ Աղէկ Աղէկեան եւ Բիթըր Պետրոս Տէրպետրոսեան:
 
Ուրախ ենք յայտարարելու որ երկրորդական բաժնի ստորաբաժանումին մէջ առաջնութիւն շահեցաւ 11-րդ դասարանէն Բիթըր Տէրպետրոսեան: