AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

Զէյթունի Բարբառը Հնչեց Դասարանի Մէջ

64 էջնոց այս գիրքը աւետարան մըն է. «Աւետարան ըստ Մարկոսի – Զէյթունի գաւառաբարբառով»: Այս հազուագիւտ գիրքը լոյս տեսած է Ցեղասպանութեան նախօրեակին, 1913 թուականին, Կ.Պոլսոյ մէջ:
 
Աշակերտները նախ թերթեցին այդ գիրքը ապա՝ հատուածներ կարդացին: Աշխատանքի նպատակն էր սկզբնաղբիւրի միջոցով աշակերտներուն լսելի դարձնել հայկական բարբառ մը, որ այսօր կենդանութիւն չունի իր բնօրրանին մէջ:
 
Ստորեւ աշակերտները կը խօսին իրենց տպաւորութեան մասին.
 
«Ես Օգոստոս-Սեպտեմբերին սորվեր էի, թէ հայ լեզուն Ցեղասպանութենէն առաջ ունէր բազմաթիւ բարբառներ եւ անոնք շատ իւրայատուկ էին, թէ' իրենց ձայներով եւ թէ՝ իրենց բառերով: Այս գիրքը առիթ տուաւ, որ լսեմ այդ հետաքրքրական ձայները եւ բառերը:»
Մէրիան Սահակեան
 
«Երբ կը կարդայինք այս գիրքը ես տարբեր տարբեր օտար բառեր կը լսէի: Կարծեմ անոնք թրքերէն կամ արաբերէն էին: Տեսայ, թէ աշխարհագրութիւնը ինչքա'ն ազդեցութիւն ունեցեր է այդ բարբառի վրայ:»
Յովսէփ Աթմէ
 
«Ինձ համար այս աշխատանքի հետաքրքիր մասն էր, երբ տարբեր բառեր, ձայներ էի լսում: Տեսայ, թէ ոնց Զէյթունի շրջանի այլ լեզուների բառերը թափանցել էին մեր բարբառների մէջ:»
Շողիկ Գասպարեան
 
«Լաւ էր այս փորձառութիւնը: Զէյթունցիները խօսեր են տարբեր ձեւով եւ իրենց հարազատ ցեւով:»
Արեգ Աղամանուկեան
 
«Շատ սիրեցի այս փորձառութիւնը: Բարձերու վրայ նստած էինք ու կը լսէինք ուրիշ բարբառ մը:»
Սեդրակ Քէշիշեան
 
«Մեր դասարանի մէջ ես սորվեր էի, որ մեր լեզուն շատ բարբառներ ունեցեր է: Այսօր կարդացինք Զէյթունի բարբառով գիրք: Թէեւ Զէյթունի բարբառը շատ դժուար էր հասկնալ, բայց այս գիրքի շնորհիւ դեռ կը մնայ լսելի:»
Ճագ Չաթալպաշեան
 
«Մենք հայերէնի բարբառներու մասին սորվեր էինք Օգոստոսին՝ դպրոցական տարւոյն սկիզբը: Այս գիրքը ինծի առիթ տուաւ, որ աչքով տեսնեմ այդ բարբառներէն մէկը, բռնեմ այդ գիրքը ու կարդամ ան:»
Ցոլեր Պիլանճեան
 
«Այս աշխատանքը շատ սիրեցի: Ես լսել էի, թէ հայերը ունէին շատ տեսակի բարբառներ, բայց սա իմ առաջին անգամն էր որ գրքից կարդամ ուրիշ ձեւի հայերէն:»
Վահագ Փաշայեան