AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

Մեր Աշակերտի Նկարչական Յաջողութիւնը

 

Ճագ Չաթալպաշեանը Պարոն Նորայր Տատուրեանի քաջալերանքով եւ առաջադրութեամբ մասնակցած է Հայաստանի կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան համահայկական մանկապատանեկան նկարչական 7-րդ մրցոյթ-փառատօնին, որ նուիրուած էր ազգային տօներուն:

Ճագը այս մրցոյթ-փառատօնի համար որոշած է Տեառնընդառաջի աւանդական տօնակատարութեան տեսարան մը նկարել: Իւղաներկ գեղանկարը Երեւանի գեղագիտութեան ազգային կեդրոնի կողմէ ընտրուած է Հենրիկ Իգիթեանի անուան Գեղագիտութեան Ազգային Կեդրոնի մէջ (Աբովեան, թիւ 13) ցուցադրութեան համար:  Նկարը նաեւ պիտի տպարգրուի ցուցահանդէսի պատկերագիրքին մէջ:

 

Կը շնորհաւորենք մեր տաղանդաւոր աշակերտը եւ անոր կը մաղթենք նորանոր յաջողութիւններ:
 

Jack Chatalbashian Advances to Painting Competition

by Susie Torosian


On Monday, August 21, during Spartan Time Assembly, AGBU MHS’s Mr. Michael Pratt congratulated 10th grader, Jack Chatalbashian, for winning the first round of the All-Armenian 7th Youth Art Competition; the Ministry of Education and Sciences of the Republic of Armenia sponsors the competition.  Previous AGBU Spartans have also participated in this competition and have the distinction to always advance to the second round. The contest’s theme is “Traditional Armenian Holidays.”  The judges selected unique paintings to send to Armenia, where the Ministry of Education and Sciences will  catalog them and select the main winners.  Jack Chatalbashian is proud that his painting is one of them.


Jack has been painting for four years ever since he was eleven years old. He started out by drawing for fun and then found a passion for painting. Throughout the years, he got better at it and started competing in contests like the Armenian Allied Arts Association (AAA). Mr. Daduryan, Jack’s AGBU MHS Armenian teacher and advisor, noticed Jack’s talent in art, and asked him if he would like to participate in the All-Armenian 7th Youth Art Competition. Jack agreed, and although he had a hard time pinpointing how to capture an observer’s attention, he decided to do a painting on the famous Armenian tradition, “Trndez.” This tradition is when newlyweds jump over a fire; it symbolizes the coming of spring and new beginnings. It took Jack about two months to complete the oil on canvas painting.


AGBU MHS is very proud of Jack’s accomplishment and would like to congratulate him and wish him the best of luck on the next round.