AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

Ժամը քանի՞ է

9-րդ դասարանի յառաջադէմ խումբը Սեպտեմբեր ամսոյն մէջ ամբողջացուց «Արեգակնային ժամացոյց» աշխատանքը: Ամենամեայ այս աշխատանքի վերջին հանգրուանն էր շինել հայկական միջնադարեան արեգակնային ժամացոյց մը: Փայտէ, կաւէ կամ խաւաքարտէ պատրաստուած այս ժամացոյցերու իւրաքանչիւր շերտը թուարկուած է ո'չ թէ թուանշաններով, այլ՝ հայկական այբուբենի գիրերով, Ա-էն մինչեւ ԺԲ: Աշխատանքի արժեւորման մէջ դասարանի ուսուցիչ պարոն Ն. Տատուրեանը նկատի առած է ձեւաւորման ընդհանուր մօտեցումները եւ գրչարուեստը: Ժամացոյցերը մինչեւ տարեվերջ ցուցադրութեան դրուած պիտի մնան դասարանին մէջ:
 
«Արեգակնային ժամացոյց» աշխատանքի լաւագոյն նմոյշները ձեզի հետ կը բաժնեկցինք ստորեւ: