AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

Շինեցինք Հայկ Նահապետի Տոհմածառը

9-րդ դասարանի յառաջադէմ խումբի 24 աշակերտները Սեպտեմբեր ամսոյն մէջ ուսումնասիրեցին հայ ազգի ծագումի եւ հայկական հին տոմարի պատմութիւնը՝ պատմահայր Մովսէս Խորենացիի աւանդած ձեւով: Միամսեայ լսումներուն որպէս եզրափակիչ աշխատանք, աշակերտները պատրաստեցին Հայկ Նահապետի պատկերազարդ տոհմածառը: Տոհմածառը կ'ընդգրկէ Նոյէն Հայկ Նահապետ հասնող հինգ սերունդները (Նոյ, Յաբէթ, Գամեր, Թորգոմ, Հայկ) ապա Հայկազունիները՝ մինչեւ Արա Գեղեցիկ: Տոհմածառի վրայ աշակերտները տեղադրած են նաեւ տեսողական տուեալներ, ինչպէս Հայկի եռաթեւ նետը եւ անոր լայնալիճ աղեղը:
 
Աշխատանքի արժեւորման համար ուսուցիչ Ն. Տատուրեանը նկատի առած է տոհմածառը ներկայացնելու մօտեցումներ, գրչարուեստը եւ տեսողական նիւթերու ճոխութիւնը: