AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

Մեր Վարժարանի Արձանագրած Յաջողութիւնը Ճարտասանական Մրցումին

Սոյն նախաձեռնութեան նպատակն է հայ աշակերտներուն մօտ զարգացնել հանրային ճառախօսութեան արուեստը, այն համոզուածութեամբ՝ որ ատիկա կրնայ խթան հանդիսանալ եւ օգտակար ըլլալ անոնց ստանցնելիք ապագայ ասպարէզներուն մէջ եւ հայ համայնքի կեանքին մէջ անոնց բերելիք ծառայութեան ընթացքին։

Մրցանքին իրենց մասնակցութիւնը բերին հետեւեալ հինգ հայկական երկրորդական վարժարաններու աշակերտներէն երկուքական հոգի.-

  • ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարան
  • Սրբոց Նահատակաց Ֆերահեան Ազգային վարժարան
  • Մեսրոպեան Ազգային վարժարան
  • Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային վարժարան
  • ՀԲԸՄ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան վարժարան։

Մրցոյթը բաղկացած էր երկու անջատ մասերէ. հայերէն եւ անգլերէն։ Հայերէն բաժինին համար նիւթ ընտրուած էր՝ «Միացեալ Նահանգներու եւ Հայաստանի մէջ կանանց իրաւունքներու եւ դերերու եղափոխութիւնը՝ վերջին հարիւրամեակին», իսկ անգլերէն բաժինին համար՝ «Արհեստագիտութեան, կրթութեան եւ տնտեսութեան զարգացումը եւ Հայաստանի վրայ արդիականացման ունեցած հետեւանքները»։

Վարժարանիս կողմէ հայերէն բաժնին իր մասնակցութիւնը բերաւ ԺԱ. կարգէն Կալին Աղէկեան, իսկ անգլերէն բաժնին՝ ԺԱ. կարգէն՝ Իթըն Քէշիշեան։ Մեր երկու աշակերտներուն մօտ մեծապէս զգալի էր պատրաստուածութեան լրջութիւնը եւ նիւթը ներկայացնելու իրենց հմտութիւնը, ահա այդ իմաստով՝ անոնք ձեռնհասօրէն նեկայացուցին իրենց հռետորական ճառը։ Թէեւ Կալին Աղէկեան բացառիկ ձեւով ներկայացուց իր նիւթն ու ճառը, բայց դատական կազմին որոշումով հայերէն բաժանմունքի առաջնութիւնը շահեցաւ Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային վարժարանէն Արամ Աբանեան, իսկ անգլերէն բաժանմունքինը՝ մեր վարժարանէն՝ Իթըն Քէշիշեան։ Յատուկ բաժակներու կողքին, առաջին հանդիսացողները ստացան նաեւ հազարական տոլարի նիւթական պարգեւ։

Արդար հպարտութեամբ կ՚արժէ այստեղ յիշել, որ մեր վարժարանը անցնող տարի եւս իր մասնակցութիւնը բերաւ սոյն մրցոյթին եւ ապահովեց հայկական բաժնին առաջին տեղը։

Վարձքերնին կատար կազմակերպիչ Հիմնարկութեան, բոլոր մասնակից աշակերտներուն եւ անոնց ետին գտնուող դաստիարակ նուիրեալ բոլոր ուսուցիչներուն։

Քաջ համոզուած ենք, որ մէկուն յաջողութիւնը՝ բոլորի՛ս յաջողութիւնն է, ազգի՛ յաջողութիւնն է։

Կեցցէ՛ մեր ազգը եւ կեցցեն մեր աշակերտները։