AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

Տօնեցինք Տեառնընդառաջը

Փետրուար է եւ գարնանամուտ: Եւ ինչպէս ամէն տարի դպրոցի բակին մէջ կը վառենք ծիսական խառոյկը, այս տարի եւս խանդավառ մթնոլորտի մէջ վառեցինք այդ աւանդական կրակը ու տօնեցինք Տեառնընդառաջը, որ ժողովուրդի մէջ ծանօթ է «Տռնդեզ» անունով:

Ապա եկաւ երկրորդ փուլը. աշակերտութիւնը մեծ շրջան մը կազմած՝ հայկական ժողովրդական երաժշտութեան ընկերակցութեամբ սկսաւ պարել հայկական աւանդական շուրջպարը: Հաճելի էր տեսնել, թէ ինչպէ'ս նորեկ աշակերտներէն մինչեւ աւարտական դասարանի «աւագներ» ձեռք-ձեռքի բռնած էին ու կը վայելէին մեր հոհմիկ ամենաքաղցր սովորութիւններէն մէկը:

Վերջապէս հասաւ այդ արկածախնդրական պահը. կրակի վրայէն անցնիլ- բան մը, որ մեր մօտ սահմանուած է 12-րդ դասարանի աշակերտներուն: Ու անոնք, զոյգեր, կամ եռեակներ, նոյնիսկ քառեակներ կազմած՝ ցատկեցին բոցերու վրայէն, միեւնոյն ժամանակ կատարելով ուխտ մըն ալ:

Թող մեր ազգային ինքնութեան կրակը անմառ մնայ ու փոխանցուի սերունդէ սերունդ: