AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Picture Day, Thursday, December 13

Թատերական Աննախընթաց Պատկեր Սեւանի Վրայ

Իր տեսակին մէջ եզակի այս սիրողական բեմադրութիւնը հետաքրքրութեան արժանացաւ նաեւ վանքը այցելութեան եկած զբօսաշրջիկներու, որոնք դերակատար զոյգի դասընկերներուն հետ միասին դարձան «հանդիսատես»:
 
Թատերական այս պատկերը մտայղացումն է վարժարանի հայոց գրականութեան դասատու Նորայր Տատուրեանի: Ան բեմադրութեան մասին այտայայտուեցաւ այսպէս. «Հին Աստուածներ» թատերախաղը իրական պատմութիւն է, որ տեղի ունեցած է 1150 տարի առաջ, ահա հո'ս, Սեւանի թերակղզիին վրայ (այն ժամանակ կղզի) Ս. Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ շինարարութեան օրերուն: Եկեղեցւոյ պատուիրատուն եղած է Աշոտ Բագրատունի թագաւորի դուստրը, Սիւնեաց Վասակ Գաբուռ իշխանի այրին՝ Մարիամը, որ ուխտած էր 30 եկեղեցի կառուցել իր վաղամեռիկ ամուսնոյն յիշատակին: Յիշեցնեմ, թէ բեմական արուեստներու մէջ կայ in-situ հասկացողութիւնը, այսինքն խաղը կատարել տեղի ունեցած վայրի վրայ: Նոյնպէս եւ մենք, գիտակցելով, թէ «Հին Աստուածներ»ը տեղի ուեցեր է այս տարածքի վրայ, աշակերտներու հետ որոշեցինք հայաստանեան մեր պտոյտը աւելի յիշատակելի դարձնել ու վերակենդանացնել այս փոքրիկ տեսարանը: Մեր բուն նպատակն է արհեստավարժ թատերախումբերու ուշադրութիւնը գրաւել ու յուսալ, որ օր մը ամբողջ խաղը հոս կը բեմադրուի եւ մենք հաճոյքով կը դիտենք զայն»:
 
Աշակերտները բեմադրեցին Մարիամ իշխանուհիի եւ Յովհաննէս վանահօր տեսարանը՝ լարուած երկխօսութիւն մը, ուր կայ ներքին պայքար. պայքար՝ բանականութեան եւ կիրքի միջեւ, պայքար իրականութեան եւ մտապատրանքի միջեւ: Զոյգ դերակատարներն էին 11-րդ դասարանի աշակերտներ Քրիստինա Շիրանեանն ու Շանթ Յովակիմեանը: