AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

Թատերական Աննախընթաց Պատկեր Սեւանի Վրայ

Իր տեսակին մէջ եզակի այս սիրողական բեմադրութիւնը հետաքրքրութեան արժանացաւ նաեւ վանքը այցելութեան եկած զբօսաշրջիկներու, որոնք դերակատար զոյգի դասընկերներուն հետ միասին դարձան «հանդիսատես»:
 
Թատերական այս պատկերը մտայղացումն է վարժարանի հայոց գրականութեան դասատու Նորայր Տատուրեանի: Ան բեմադրութեան մասին այտայայտուեցաւ այսպէս. «Հին Աստուածներ» թատերախաղը իրական պատմութիւն է, որ տեղի ունեցած է 1150 տարի առաջ, ահա հո'ս, Սեւանի թերակղզիին վրայ (այն ժամանակ կղզի) Ս. Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ շինարարութեան օրերուն: Եկեղեցւոյ պատուիրատուն եղած է Աշոտ Բագրատունի թագաւորի դուստրը, Սիւնեաց Վասակ Գաբուռ իշխանի այրին՝ Մարիամը, որ ուխտած էր 30 եկեղեցի կառուցել իր վաղամեռիկ ամուսնոյն յիշատակին: Յիշեցնեմ, թէ բեմական արուեստներու մէջ կայ in-situ հասկացողութիւնը, այսինքն խաղը կատարել տեղի ունեցած վայրի վրայ: Նոյնպէս եւ մենք, գիտակցելով, թէ «Հին Աստուածներ»ը տեղի ուեցեր է այս տարածքի վրայ, աշակերտներու հետ որոշեցինք հայաստանեան մեր պտոյտը աւելի յիշատակելի դարձնել ու վերակենդանացնել այս փոքրիկ տեսարանը: Մեր բուն նպատակն է արհեստավարժ թատերախումբերու ուշադրութիւնը գրաւել ու յուսալ, որ օր մը ամբողջ խաղը հոս կը բեմադրուի եւ մենք հաճոյքով կը դիտենք զայն»:
 
Աշակերտները բեմադրեցին Մարիամ իշխանուհիի եւ Յովհաննէս վանահօր տեսարանը՝ լարուած երկխօսութիւն մը, ուր կայ ներքին պայքար. պայքար՝ բանականութեան եւ կիրքի միջեւ, պայքար իրականութեան եւ մտապատրանքի միջեւ: Զոյգ դերակատարներն էին 11-րդ դասարանի աշակերտներ Քրիստինա Շիրանեանն ու Շանթ Յովակիմեանը: