AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

Նշեցինք Մեծ Մայրերու եւ Մեծ Հայրերու Մեծարանքի Օրը

Այս առիթով իմաստալից եւ սրտագրաւ յայտագիր մը պատրաստած էր հայկական բաժանմունքը: Յայտագրին հրաւիրուած էին աւարտական դասարանի մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը: Իսկ անոնց թոռնիկներն ու թոռնուհիները, պատրաստած էին ձեռագիր ճաշակաւոր բացիկներ, ուր կային սրտաբուխ խօսքեր՝ իրենց սիրելի հիւրերուն (նէնէներուն եւ տէտէներուն) ուղղուած: Խօսք առին նաեւ վարժարանի տնօրէն Մ. Փրէթը եւ հայկական բաժանմունքէն պարոն Պ. Կիւլիւմեանը: Անոնք իրենց անձնական կեանքի մէջբերումներով տուին օրուան բարոյական պատգամը: Բարձրախօսի վերջին խօսնակներն էին մեր շատ յարգելի հիւրերը: Անոնք օրհնութեան խօսքեր արտայայտեցին ու բոլոր պատանիներուն մաղթեցին ընտանեկան սիրով լեցուն, յաջող եւ առողջ կեանք:
 
Յայտագիրը վերջացաւ պատշաճ ընդունելութեամբ:
 
Յաւելեալ նկարներու համար հաճեցէք ստուգել մեր պատկերատետրը:
 
Նոյն պատկերատետրը կարելի է նաեւ գտնել դպրոցի դիմատետրին վրայ: