AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Winter Formal, Friday, January 24, 7:00 PM

Մեծարենցը Բժիշկի Աչքով - Բժիշկ Ռաֆֆի Պալեանը Այցելեց Դպրոց

Հայոց լեզուի եւ գրականութեան ուսուցիչ Նորայր Տատուրեանը իր աշակերտներուն հետ անցեալ ամիս ընթերցած էր բանաստեղծ Միսաք Մեծարենցի գործերէն ընտրանի մը, ներառեալ «Սիրերգ» քերթուածը: Այդ օրերուն, մինչ աշակերտները կը ծանօթանային վաղամեռիկ բանաստեղծի գրականութեան, ներաշխարհին եւ կենսագրութեան, կը ծանօթանային նաեւ թոքախտին, որմէ տառապեր էր Մեծարենցը: Յիշեցնենք, թէ այդ հիւանդութիւնը զարմանալիօրէն հեռու է ամերիկահայ պատանիի առօրեայէն, քանզի երկիրը գրեթէ զերծ է այդ ախտէն:

Երբ Մեծարենցի նուիրուած սերտողութիւնները հասան աւարտին, պարոն Տատուրեանը դպրոց հրաւիրեց քաղաքիս յարգուած բժիշկներէն Ռաֆֆի Պալեանը: Ան բժիշկի մը մասնագիտութեամբ եւ որպէս հայկական քնարերգութեան, մանաւանդ Մ. Մեծարենցին եւ Պ. Դուրեանին քաջ ծանօթ ընթերցասէր մտաւորական, նիւթը ներկայացուց պատանիներուն մատչելի հարուստ հայերէնով մը: Դասախօսութիւնը զուտ բերանացի զեկոյցէ մը աւելի ազդեցիկ եւ տպաւորիչ էր, քանզի ան պատկերազարդ էր:

Այս շահեկան միջոցառումէն օգտուեցան նաեւ 9րդ եւ 10րդ դասարաններու սկսնակ խումբերը: Նիստը աւարտեցաւ հարցում-պատասխաններով:

Իւրաքանչիւր կարգի ներկայացուցիչը հիւր բանախօսին տուաւ շնորհակալական բացիկ մը, որ ստորագրուած էր բոլորին կողմէ:

Բժիշկ Ռ. Պալեանի այցելութիւնները աւանդութիւն մը դարձած են մեր վարժարանէն ներս: Ան 2014էն ի վեր մեր հրաւէրը չի մերժեր ու նոյն խումբերուն սիրայօժար կը խօսի թոքախտի եւ այլ նիւթերու մասին: