AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

News and Announcements

Տօնեցինք Հայկական Մշակոյթի Օրը

Ուրբաթ օր, 4 Հոկտեմբեր, 2019, Փասատինայի ՀԲԸՄ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան երկրորդական վարժարանը մեծ ցնծութեամբ տօնեց հայկական մշակոյթի օրը: Այս տարուան յայտագիրը նուիրուած էր հայ մշակոյթի երկու սիւներու՝ Կոմիտաս վարդապետի եւ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150ամեակին:
Read More »

Freshman Focus - Class of 2023

On Friday, September 13, Mr. Dan Marmor, Academic & College Counselor, conducted a ninth grade guidance workshop to help introduce students to high school and assist with the transition from middle school.
Read More »

Mock Trial Program

This year's Mock Trial Program started with a unique opportunity that's never been done before. Our students got a special tour of Judge Amy Ashvanian's courtroom and the chance to observe attorneys in court.
Read More »

Tournament of Roses Presentation

On Friday, August 30, 2019 Royal Court Committee Members from the Pasadena Tournament of Roses, Janet Whaley and Steve Arellano
paid a special visit to our Senior Girls about the 2020 Rose Queen & Royal Court interview process.
Read More »
RSS Feed