AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

News and Announcements

«Ակամայ Բժիշկը» ՀԲԸՄ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական Վարժարանի Բեմին Վրայ

Երբ հայ թատրոնի ուսանողները հայկական դպրոցը կ'աւարտեն իրենց հետ կը տանին իրենց ունեցած մեծագոյն յիշատակները, որոնք ծնած են դպրոցին բեմին վրայ: Այսպէս սկսաւ Օր. Լորա Գույումճեանի ողջոյնի խօսքը:
Read More »

Oratorical Contest

On Saturday, February 2, two representatives, one per division (English & Armenian), represented AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School, AGBU Manoogian-Demirdjian School, Armenian Mesrobian School, Holy Martyrs Ferrahian School, and Rose and Alex Pilibos Armenian School to compete in the Armenian Educational Foundation’s Oratorical Contest.
Read More »

Drug Awareness

AGBU Vatche and Tamar Manoukian hosted a Drug Awareness Presentation for all parents on Wednesday, January 23, 2019 at 8:30am in the Boyadjian Hall.
Read More »

Christmas Tree Messages

On Friday, December 14, 2018 in Mr. Daduryan's class, we wrote on a piece of paper what we wish to be brought to us in the coming new year, and what we wish for in 2019.
Read More »

Toy Drive

AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School’s Service Club supports the Christmas Toy Drive organized by the Pasadena Armenian Police Advisory Council (PAPAC).
Read More »
RSS Feed