AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Visual & Performing Arts Spring Festival, Friday, April 26, 1:30 PM

News and Announcements

AESA - Annual Science Olympiad

Armenian students from 6th to 12th grade participated in the 17th Annual Science Olympiad 2018 at Glendale City College. Teachers, parents and mentors were helping students with creating their projects.
Read More »

Observance of National Walkout Day at AGBU MHS

On 14 March 2018, AGBU MHS Spartans stood in solidarity with Marjory Stoneman Douglas High School students, joining the National Walkout Day to memorialize the seventeen lives lost in that school’s shooting massacre and to demand change in regards to gun control.
Read More »

ՀԲԸՄ-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Վարժարանի «Հայ Թատրոն» Դասարանի Գերազանց Ներկայացումը

ՀԲԸՄ-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական վարժարանի «Հայ Թատրոն» 2018-ի ընտրովի դասարանի աշակերտները Մարտ 8-ին եւ 9-ին հանրութեան ներկայացաւ Լիբանանահայ դերասան ու բեմադրիչ՝ Վաչէ Ատրունիի «Խնձորի Բուրմունքը» թատերավէպով։
Read More »
RSS Feed